• info@bpg.az
  • 077 209 08 55

MÜHASİBATLIQ XİDMƏTLƏRİ HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN YARADILMASI

İSO Audit xidmətləri


NƏ ÜÇÜN BPG.AZ?

MÜHASİBAT UÇOTU

Mühasibat uçotunun AR qanunvericiliyi və normativ-hüquqi aktlarına əsasən aparılmasını təmin edilməsi.
Bütün dövlət orqanları tərəfindən təyin olunmuş yoxlamaların qəbul edilməsi, təhlili və müştəriyə lazımi məlumatların verilməsi.

AUDİT YOXLAMASI

Audit yoxlaması – ümumi müəssisənin və ya maliyə hesabatının yoxlamasıdır.
“Auditor haqqında” AR Qanununda göstərilir ki, audit yoxlanması məcburi və ya könüllü (təsərrüfat subyektlərinin öz təşəbbüsü ilə) ola bilər.

MALİYYƏ HESABATI

Maliyyə hesabatlarının IFSR-a uyğun olaraq hazırlanması, maliyyə restrukturizasiyasının təşkili, maliyyə planlaması, maliyyə hesabatlarının vizuallaşdırılması, maliyyə prosedurlarının təkmilləşdirilməsi və risklərin azaldılması

XİDMƏTLƏRİMİZ

Mühasibatlıq xidmətləri

Sifarişçinin görülmüş işlərə və satılmış mallara görə hesab fakturaların, qaimə fakturaların, təhvil – təslim aktlarının hazirlanması
Mühasibat uçotu haqqında qanunun və vergi məcəlləsinin tələblərinə əsasən mühasibat uçotunun aparılması

Hüquqi şəxslərin yaradılması

Kommersiya, qeyri-kommersiya və publik hüquqi şəxslərin yaradılması, dövlət qeydiyyatına alınması, hüquqi şəxslərdən mənfəət vergisi tutulması və digər məsələlərin həlli zamanı lazımi hüquqi yardım almaq qanuna və beynəlxalq normalara əsaslanmalıdır.

İSO sertifikatlarının alınması

İstehsalla bağlı olan bütün növ İSO Sertifikatlarının alınması üçün bizə müraciət edə bilərsiniz.

İSO Audit xidmətləri

Daxili audit – müəssisə və təşkilatın fəaliyyətinin inkişafına yönəldilmiş risklərin idarə edilməsi, nəzarət və idarəetmənin vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə sistemli yanaşmaqla, təşkilata öz məqsədlərinə nail olmaqda köməklik edən obyektiv, təminatverici və məsləhətverici fəaliyyətdir.

Lisenziyalarının alınmasında dəstək

Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyətinin (maliyyə bazarları sahəsində istisna olmaqla) həyata keçirilməsi ilə bağlı lisenziya və icazə sisteminin tənzimlənməsi Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 1-ci və 10-cu bəndlərinə uyğun olaraq nizamlanır.

Maliyyə- Audit xidmətləri

Şirkətimiz aşağıdakı audit xidmətlərini təklif edir:

Azərbaycanın milli mühasibat uçotu standartlarına uyğun maliyyə (mühasibat) auditi
Beynəlxalq maliyyə uçot standartlarina uyğun maliyyə hesabatının auditi
Daxili nəzarət sisteminin qiymətləndirilməsi

50

Tədbirlər

300

Fəaliyyətlər

70

Tərəfdaşlar

7

Xidmətlər

TƏRƏFDAŞLAR


BİZİ İZLƏYİN!