• info@bpg.az
  • 077 209 08 55

Maliyyə- Audit xidmətləri

Audit – əmtəə istehsalı və satışı, xidmət göstərilməsi və iş görülməsi ilə məşğul olan təsərrüfat subyektlərində mühasibat uçotunun dəqiq və dürüst aparılmasının, mühasibat və maliyyə hesabatlarının müstəqil yoxlanılmasıdır. Audit aktivlərin, öhdəliklərin, xüsusi vəsaitlərin və maliyyə nəticələrinin düzgün, bütöv və dəqiq əks etdirilməsini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə qüvvədə olan qanunvericiliyə uyğun surətdə iqtisadi subyektlərin tərtib etdikləri illik maliyyə hesabatlarının müstəqil yoxlanmasını nəzərdə tutur. Auditin əsasını dövlətin, müəssisənin müdriyyətinin və onun sahiblərinin (əmanətçilərin, səhmdarların) qarşılıqlı marağı təşkil edir.

Alfa Audit şirkətinin işçi heyəti dürüstlüyə və dəqiqliyə həssaslıq göstərməklə yanaşı, möhkəm məsuliyyət ətrafında birləşib şəffaflıq prinsipini rəhbər tutaraq bu işin öhdəsindən müvəffəqiyyətlə gəlir. O cümlədən, biz yüksək beynəlxalq hədəfləri olan şirkətlərin biznes inkişafına yardım göstəririk. Onlara müəyyən risklərin qarşısının alınmasında, gündəlik şirkətdaxili audit yoxlanışlarında köməklik edirik.

BİZİ İZLƏYİN!